Fotografie

In de portfolio vind u verschillende catergorien met foto’s welke door mij gemaakt zijn. 

Tevens ben ik mij gaan toeleggen op het fotograferen van honden, sinds er bij ons ook weer een jonge hond loopt. 

© Eyes of Holland